รูปตัวอย่าง
Airpods Case / Clear / Airpods 1,2

code : NAYTI21080019

รูปตัวอย่าง
Airpods Case / white / Airpods 1,2

code : NAYTI21080018

รูปตัวอย่าง
Airpods Case / Clear / Airpods Pro

code : NAYTI21080021

รูปตัวอย่าง
Airpods Case / white / Airpods Pro

code : NAYTI21080020