รูปตัวอย่าง
Loveยางรัดผม

code : LOVEA21100001

รูปตัวอย่าง
Loveยางรัดผมปุกปุย

code : LOVEA21100010

รูปตัวอย่าง
Loveยางรัดผมทูโทน

code : LOVEA21100008

รูปตัวอย่าง
Loveยางรัดผมลายวัว

code : LOVEA21100007

รูปตัวอย่าง
ยางรัดผมเกลียว

code : YMWRO21110003

model : 2

รูปตัวอย่าง
ที่ใส่ลิป/ไฟแชค/vape

code : KHARI21070002