เมดิโปรซัพพลาย

สาขา : ออนไลน์

927/200 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ไม่แสดงสินค้าที่ไม่ลงรูป

หมวดหมู่

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 5.5 CM x 200M (2") / 5 CM x 200M (2")

code : CDCVE22040001

model : ขอบเรียบ

MICITECH รูปตัวอย่าง
เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร (SHOPEE)

code : FMA6W22110005

model : CP101

BMI รูปตัวอย่าง
BMI สายให้ออกซิเจนทางจมูก สำหรับเด็กทารก(Oxygen Cannula infant)

code : FESYO22050003

model : เด็กเล็ก (Infant)

BMI รูปตัวอย่าง
BMI สายให้ออกซิเจนทางจมูก สำหรับผู้ใหญ่ (Oxygen Cannula Adult)

code : FESYO22050001

model : ผู้ใหญ่ (Adult)

BMI รูปตัวอย่าง
BMI Oxygen Tube ชนิดหางปลา-หัวเกลียว

code : FESYO22050010

model : หางปลา-หัวเกลียว

BMI รูปตัวอย่าง
BMI สายให้ออกซิเจนทางจมูก สำหรับเด็กโต (Oxygen Cannula Child)

code : FESYO22050002

model : เด็กโต (Child)

BMI รูปตัวอย่าง
BMI Oxygen Tube ชนิดหางปลา-หางปลา

code : FESYO22050009

model : หางปลา-หางปลา

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 40 cm. x 100 m.(16") / 40 cm. x 100 m.(16")

code : CDCVE22040018

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 35 cm. x 100 m.(14") / 35 cm. x 100 m.(14")

code : CDCVE22040017

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 30 cm. x 100 m.(12") / 30 cm. x 100 m.(12")

code : CDCVE22040016

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 25 cm. x 100 m.(10") / 25 cm. x 100 m.(10")

code : CDCVE22040015

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 20 cm. x 100 m.(8") / 20 cm. x 100 m.(8")

code : CDCVE22040014

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 15 cm. x 100 m.(6") / 15 cm. x 100 m.(6")

code : CDCVE22040013

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 10 CM x 100M (4") / 10 CM x 100M (4")

code : CDCVE22040012

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบซ้อนขอบ 7.5 CM x 100M (3") / 7.5 CM x 100M (3")

code : CDCVE22040011

model : ขอบซ้อน

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 20 cm. x 200 m.(8") / 20 cm. x 200 m.(8")

code : CDCVE22040006

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 25 cm. x 200 m.(10") / 25 cm. x 200 m.(10")

code : CDCVE22040007

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 30 cm. x 200 m.(12") / 30 cm. x 200 m.(12")

code : CDCVE22040008

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 15 cm. x 200 m.(6") / 15 cm. x 200 m.(6")

code : CDCVE22040005

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 12.5 CM x 200M (5") / 12.5 CM x 200M (5")

code : CDCVE22040004

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 10 CM x 200M (4") / 10 CM x 200M (4")

code : CDCVE22040003

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 35 cm. x 200 m.(14") / 35 cm. x 200 m.(14")

code : CDCVE22040009

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
CPE GOWN

code : CDCVE22040026

BMI รูปตัวอย่าง
ชุดพ่นยาพร้อมหน้ากาก สำหรับผู้ใหญ่ (Aerosol Nebulizer Mask Adult)

code : FESYO22050005

model : ผู้ใหญ่ (Adult)

BMI รูปตัวอย่าง
ชุดพ่นยาพร้อมหน้ากาก สำหรับเด็กโต (Aerosol Nebulizer Mask Child)

code : FESYO22050011

model : เด็กโต (Child)

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น คล้องหู (Surgical Face mask) / เขียว

code : CDCVE22040020

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น คล้องหู (Surgical Face mask) / ขาว

code : CDCVE22040022

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
Isolation gown PP laminated PE (elastic cuff) (10 ชิ้น/ห่อ)

code : CDCVE22040025

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
Isolation gown SMMS (knit cuff) non sterile (10 ชิ้น/ห่อ)

code : CDCVE22040024

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ชุด PPE ( Isolation Coverall) Type5/6 / ขาว

code : CDCVE22040023

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น คล้องหู (Surgical Face mask) / ฟ้า

code : CDCVE22040021

BMI รูปตัวอย่าง
BMI หน้ากากให้ออกซิเจนทางหลอดลม (Tracheostomy Mask with Nebulizer)

code : FESYO22050004

BMI รูปตัวอย่าง
BMI ชุดพ่นยาพร้อมหน้ากาก สำหรับเด็ก (Aerosol Nebulizer Mask infant Gartoon)

code : FESYO22050006

model : เด็กเล็ก (Infant)

BMI รูปตัวอย่าง
BMI แมสอ๊อกซิเย่นพร้อมถุงลม เด็กโต (Oxygen Mask with Bag Child)

code : FESYO22050008

model : เด็กโต (Child)

BMI รูปตัวอย่าง
BMI แมสอ๊อกซิเย่นพร้อมถุงลม ผู้ใหญ่ (Oxygen Mask with Bag Adult)

code : FESYO22050007

model : ผู้ใหญ่ (Adult)

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 40 cm. x 200 m.(16") / 40 cm. x 200 m.(16")

code : CDCVE22040010

model : ขอบเรียบ

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 75 cmx75 cm) (250 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110003

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 60 cmx60 cm) (500 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110002

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 90 cmx90cm) (250 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110004

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 45 cmx45 cm) (1000 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110001

Diwa Healthcare รูปตัวอย่าง
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ แบบเรียบ 7.5 CM x 200M (3") / 7.5 CM x 200M (3")

code : CDCVE22040002

model : ขอบเรียบ

MICITECH รูปตัวอย่าง
เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

code : FMA6W22040019

model : CP101

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNL8LZCnZBeolmbpl2_iqwCK-McqEobSwChHIS85wK0QaHOw/viewform
https://tarachatrprint.com/