ภาษี กับธุรกิจฝากขายสินค้า เป็นอย่างไร ?

หมวดหมู่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNL8LZCnZBeolmbpl2_iqwCK-McqEobSwChHIS85wK0QaHOw/viewform
https://tarachatrprint.com/