facebook

เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
8/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

บริการลูกค้า


ฝ่ายพัฒนา | Tel +66 66 159 5593
ฝ่ายขาย | Tel +66 64 969 6698 , +66 63 208 2299
ฝ่ายการตลาด | Tel +66 63 208 2299
ฝ่ายสนับสนุน | Tel +66 2 101 2105

แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ

ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ส่งมาสำหรับขอทดลองใช้งานระบบ

และติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์ หรือ E-MAIL ADDRESS

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไนการไม่ส่งข้อมูลระบบ ทุกกรณี

การยืนยันตัวตน

เลื่อนแถบลูกศรเพื่อวางจิ๊กซอให้ถูกต้อง

* หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ใช้การยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ และส่งข้อมูลเข้าใช้งานผ่านทางอีเมล ที่ท่านได้กรอกไว้เท่านั้น