facebook

pjmegood

เเบรนด์ pjmegood เป็นร้านที่เปิดใหม่ เล็กๆ ที่งานทุกชิ้นที่ทำเกิดจากการวาดเองทั้งหมด ขายสินค้าที่น่ารักทุกชนิด เป็น สติ๊กเกอร์ เข็มกลัด กระดาษโน้ต โปรการ์ด เเละสเปรย์เเอลกอฮอลล์

pjmegood รูปตัวอย่าง
Memo / ชมพูอ่อน / 7x7 cm.

code : PJME122080009

model : Memopad

pjmegood รูปตัวอย่าง
Note / เหลือง / 7x7 cm.

code : PJME122080010

model : Memopad

pjmegood รูปตัวอย่าง
To do list / ฟ้า / 7x7 cm.

code : PJME122080007

model : Memopad

pjmegood รูปตัวอย่าง
To do list / เหลือง / 7x7 cm.

code : PJME122080008

model : Memopad

pjmegood รูปตัวอย่าง
Check List / ชมพู / 7x7 cm.

code : PJME122080006

model : Memopad

pjmegood รูปตัวอย่าง
Happy Birthday / เหลือง / เล็ก

code : PJME122080005

model : Happy Birthday

pjmegood รูปตัวอย่าง
Fast Food / เหลือง / A6

code : PJME122080004

model : Sticker

pjmegood รูปตัวอย่าง
Pink Sweet / ชมพู / A6

code : PJME122080003

model : Sticker

pjmegood รูปตัวอย่าง
Sea Summer / ฟ้า / A6

code : PJME122080002

model : Sticker

pjmegood รูปตัวอย่าง
Mookata / เขียว / A6

code : PJME122080001

model : Sticker