facebook

Ground material

Ground material จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Sustainable Fashion ให้กับเมืองไทย โดยให้ความสำคัญตลอดช่วงวงจรชีวิตของสินค้า ไม่ว่าจะเป็น material ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุตกค้างจากการผลิตสินค้าอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ ผลิตโดยฝีมือคนไทย เพื่อสนับสนุนอาชีพคนไทยด้วยกันเอง และผู้สวมใส่ต้องรู้สึกสบาย เป็นสไตล์ที่ใช่เวลาสวมใส่และมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในสินค้าแฟชั่น โดยที่ยังคงแต่งตัวได้อย่างสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ

Ground material รูปตัวอย่าง
Breezy Polo / Old Rose (สีโอรส) / FREE SIZE

code : GM12323040006

model : Breezy Polo

Ground material รูปตัวอย่าง
Breezy Polo / Blush (สีชมพู) / FREE SIZE

code : GM12323040005

model : Breezy Polo

Ground material รูปตัวอย่าง
Breezy Polo / Arctic (สีฟ้าอ่อน) / FREE SIZE

code : GM12323040004

model : Breezy Polo

Ground material รูปตัวอย่าง
Quilted Jacket / Bear / M

code : GM12323040001

model : Bear Quilted Jacket

Ground material รูปตัวอย่าง
Quilted Jacket / Bear / L

code : GM12323040002

model : Bear Quilted Jacket