facebook

Candles Like Thailand

แบรนด์เทียนหอมที่ผลิตจากไขน้ำมันถั่วเหลืองธรรมชาติ 100% ซึ่งน้ำตาเทียนสามารถนำมาทาผิวหรือนวดตัวได้ สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าผลิตเองโดยใช้มือทำทุกขั้นตอนที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030001

model : กลิ่น Lavender

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030002

model : กลิ่น Vanilla

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030003

model : กลิ่น Hua Hin

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030004

model : กลิ่น Serene

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030005

model : กลิ่น Orange and Eucalyptus

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030006

model : กลิ่น After Rain

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030007

model : กลิ่น Rain Forest

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030008

model : กลิ่น Night Angel

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g.

code : CDLTH21030009

model : กลิ่น Green Tea and Peach

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030010

model : กลิ่น Pink Secret

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030011

model : กลิ่น Tropical Paradise

Candles Like Thailand รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030012

model : กลิ่น Hello Summer