facebook

homnaan.journey

กลิ่นที่เราสัมผัสไม่ได้ แต่ส่งผลกับความรู้สึกเรามากมายเหลือเกิน เชื่อได้เลยว่าหลายคนจะมีกลิ่นที่เมื่อดมครั้งใด ก็จะทำให้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยได้กลิ่นนั้นอย่างแน่นอน ผมก็เช่นกัน ความรู้สึก เรื่องราว และความทรงจำ มักจะมาพร้อมกับกลิ่นที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมกับมัน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำแบรนด์เครื่องหอม “หอมนาน” ขึ้น เพราะอยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆนั้นให้กับทุกคน เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางใหม่ ในทุกๆ journey ที่คุณไป ไม่ว่าเรื่องราวที่คุณต้องผ่าน มันจะดีหรือร้าย อยากให้กลิ่นของเรา ช่วยทำให้คุณมีความสุข ทุกๆครั้งที่ได้ดมมัน จน”หอมนาน”ติดอยู่ในความทรงจำคุณตลอดไป

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Childhood Bubble Gum - 115 ml / 115 ml

code : HOMNA22030015

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Childhood Bubble Gum - 45 ml / 45 ml

code : HOMNA22030014

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Childhood Bubble Gum -215 ml / 215 ml

code : HOMNA22030013

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Morning Toast - 45 ml / 45 ml

code : HOMNA22030012

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Morning Toast - 115 ml / 115 ml

code : HOMNA22030011

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Morning Toast - 215 ml / 215 ml

code : HOMNA22030010

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Oh, yes darling! - 45 ml / 45 ml

code : HOMNA22030009

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Oh, yes darling! -115 ml / 115 ml

code : HOMNA22030008

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Oh, yes darling! - 215 ml / 215 ml

code : HOMNA22030007

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Summertime - 45 ml / 45 ml

code : HOMNA22030006

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Summertime - 115 ml / 115 ml

code : HOMNA22030005

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Summertime - 215 ml / 215 ml

code : HOMNA22030004

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Forest Sphere - 45 ml / 45 ml

code : HOMNA22030003

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Forest Sphere - 115 ml / 115 ml

code : HOMNA22030002

homnaan.journey รูปตัวอย่าง
เทียนหอมนาน กลิ่น Forest Sphere - 215 ml / 215 ml

code : HOMNA22030001

https://page.line.me/thevirus?openQrModal=true