รูปตัวอย่าง
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น คล้องหู (Surgical Face mask) / เขียว

code : CDCVE22040020

รูปตัวอย่าง
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น คล้องหู (Surgical Face mask) / ขาว

code : CDCVE22040022

รูปตัวอย่าง
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น คล้องหู (Surgical Face mask) / ฟ้า

code : CDCVE22040021