สินค้าทั้งหมด ของตกแต่งบ้าน
รูปตัวอย่าง
reed diffuser 120ml - -3c

code : LALAI22050001

รูปตัวอย่าง
reed diffuser 120ml - lobby

code : LALAI22050002

รูปตัวอย่าง
reed diffuser 120ml - rainy days

code : LALAI22050003

รูปตัวอย่าง
reed diffuser 120ml - obsession

code : LALAI22050004

รูปตัวอย่าง
reed diffuser 120ml - stress off

code : LALAI22050005

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - lobby

code : LALAI22050009

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - bless

code : LALAI21110006

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - -3c

code : LALAI22050006

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - rainy days

code : LALAI22050007

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - obsession

code : LALAI22050008

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - stress off

code : LALAI22050010

รูปตัวอย่าง
candle 180g - spa day

code : LALAI21090029

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml -awakening

code : LALAI21080001

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml -blooming in the rain

code : LALAI21080002

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml -day of summer

code : LALAI21080003

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - granny was a girl

code : LALAI21080004

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - happy birthday

code : LALAI21080005

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml -spa day

code : LALAI21080006

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml -starry night

code : LALAI21080007

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - staycation

code : LALAI21080008

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - welcome home

code : LALAI21080009

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml -with love

code : LALAI21080010

รูปตัวอย่าง
room spray 120ml - love potion

code : LALAI21080011

รูปตัวอย่าง
candle 60g - awakening

code : LALAI21090001

รูปตัวอย่าง
candle 60g - blooming in the rain

code : LALAI21090003

รูปตัวอย่าง
candle 60g - day of summer

code : LALAI21090005

รูปตัวอย่าง
candle 60g - granny was a girl

code : LALAI21090007

รูปตัวอย่าง
candle 60g - happy birthday

code : LALAI21090009

รูปตัวอย่าง
candle 60g - love potion

code : LALAI21090011

รูปตัวอย่าง
candle 60g - spa day

code : LALAI21090013

รูปตัวอย่าง
candle 60g - staycation

code : LALAI21090015

รูปตัวอย่าง
candle 60g - starry night

code : LALAI21090017

รูปตัวอย่าง
candle 60g - welcome home

code : LALAI21090019

รูปตัวอย่าง
candle 60g -with love

code : LALAI21090021

รูปตัวอย่าง
candle 180g - awakening

code : LALAI21090023

รูปตัวอย่าง
candle 180g - blooming in the rain

code : LALAI21090024

รูปตัวอย่าง
candle 180g - day of summer

code : LALAI21090025

รูปตัวอย่าง
candle 180g - granny was a girl

code : LALAI21090026

รูปตัวอย่าง
candle 180g- happy birthday

code : LALAI21090027

รูปตัวอย่าง
candle 180g - love potion

code : LALAI21090028

รูปตัวอย่าง
candle 180g - starry night

code : LALAI21090030

รูปตัวอย่าง
candle 180g -staycation

code : LALAI21090031

รูปตัวอย่าง
candle 180g - welcome home

code : LALAI21090032

รูปตัวอย่าง
candle 180g - with love

code : LALAI21090033

รูปตัวอย่าง
candle 60g - bless

code : LALAI21110004

รูปตัวอย่าง
candle 180g - bless

code : LALAI21110005

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม Set the Scent / It's Tea party time / 50 g

code : STS2222080003

model : เทียนตลับ

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม Set the Scent / Coffee Break / 50 g

code : STS2222080002

model : เทียนตลับ

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม Set the Scent / Breakfast with Milk / 50 g

code : STS2222080001

model : เทียนตลับ

รูปตัวอย่าง
เทียนหอมฟุ้ง

code : SIAMO21030019

model : แบบแขวน-ชนบท

รูปตัวอย่าง
Box Set เทียนอโรมา

code : SIAMO21030021

model : สวัสดีเช้าวันใหม่

รูปตัวอย่าง
Box Set เทียนอโรมา

code : SIAMO21030022

model : ขอบคุณสำหรับวันนี้

รูปตัวอย่าง
เทียนหอมฟุ้ง

code : SIAMO21040001

model : แบบแขวน-ลำธาร

รูปตัวอย่าง
เทียนหอมฟุ้ง

code : SIAMO21040002

model : แบบแขวน-อันดามัน

รูปตัวอย่าง
เทียนหอมฟุ้ง

code : SIAMO21040016

model : แบบแขวน-ช่อมาลี

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030001

model : กลิ่น Lavender

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030002

model : กลิ่น Vanilla

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030003

model : กลิ่น Hua Hin

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030004

model : กลิ่น Serene

รูปตัวอย่าง
เทียนหอม / 70 g

code : CDLTH21030005

model : กลิ่น Orange and Eucalyptus