สินค้าทั้งหมด วัสดุการแพทย์ทั่วไป เวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ
รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 45 cmx45 cm) (1000 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110001

รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 90 cmx90cm) (250 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110004

รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 60 cmx60 cm) (500 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110002

รูปตัวอย่าง
กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Medical Non-Woven Fabric 75 cmx75 cm) (250 ชิ้น/กล่อง)

code : CDCVE22110003