รูปตัวอย่าง
ปิดจุกไร้กาว / Beige ผิวขาว

code : SIRIS22110004

รูปตัวอย่าง
ปิดจุกไร้กาว / Sand ผิวสองสี

code : SIRIS22110005

รูปตัวอย่าง
ปิดจุกแบบมีกาว

code : SIRIS22110006

รูปตัวอย่าง
บราปีกนกไร้สาย / black / A

code : SIRIS22120001

รูปตัวอย่าง
บราปีกนกไร้สาย / NUDE / A

code : SIRIS22120002

รูปตัวอย่าง
บราปีกนกไร้สาย / black / B

code : SIRIS22120003

รูปตัวอย่าง
บราปีกนกไร้สาย / NUDE / B

code : SIRIS22120004

รูปตัวอย่าง
บราปีกนกไร้สาย / black / C

code : SIRIS22120005

รูปตัวอย่าง
บราปีกนกไร้สาย / NUDE / C

code : SIRIS22120006

รูปตัวอย่าง
Boob tape / Light skin ผิวขาว

code : SIRIS22110007

รูปตัวอย่าง
Boob tape / Skin ผิวสองสี

code : SIRIS22110008

รูปตัวอย่าง
Fasion tape

code : SIRIS22110009

รูปตัวอย่าง
Boob Boob / Transparent

code : BBBRA22090001